دسته بندی کتب دانشگاهی
تازه های نشر

انشعاب هموکلینیکی میدان های برداری همیلتونی

نویسنده : حاجی محمد محمدی نژاد- امید ربیعی مطلق- اکرم آشیانی دسته بندی : علوم پایه
400,000 ریال

ماشین های الکتریکی مخصوص

تدوین و گردآوری : محمد علی شمسی نژاد دسته بندی : فنی و مهندسی
300,000 ریال

حفاظت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی

نویسنده : عباس خاشعی سیوکی- اکرم دیمی نیت- محمد ناظری تهرودی- دسته بندی : کشاورزی
600,000 ریال

مبانی زراعت در کشاورزی پایدار

مترجم : مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانی - سهیل پارسا دسته بندی : کشاورزی
800,000 ریال
کتاب های علوم انسانی و هنر

ورزش در آب

مترجم : دکتر حسین طاهری چادر نشین دسته بندی : علوم انسانی و هنر
350,000 ریال

تدریس اثر بخش و اثر بخشی تدریس

نویسنده : دکتر هادی پورشافعی، لیلا طالب زاده، ناهید آرین دسته بندی : علوم انسانی و هنر
220,000 ریال

نظریه ها و دیدگاه های یادگیری

نویسنده : دکتر هادی پورشافعی، لیلا طالب زاده، ناهید آرین دسته بندی : علوم انسانی و هنر
200,000 ریال
کتاب های علوم پایه

انشعاب هموکلینیکی میدان های برداری همیلتونی

نویسنده : حاجی محمد محمدی نژاد- امید ربیعی مطلق- اکرم آشیانی دسته بندی : علوم پایه
400,000 ریال

حاملهای تحویل داروی مبتنی بر نانو مواد مؤثر در درمان سرطان

مترجم : دکتر ناصر ولی پور مطلق، دکتر زهرا عرب پور ، دکتر احمدرضا سبزاری ، دکتر رویا جهانشاهی دسته بندی : علوم پایه
250,000 ریال

مبانی چشم انداز کیهانی (جلد دوم)

مترجم : دکتر کاظم نفیسی دسته بندی : علوم پایه
500,000 ریال

شیمی تجزیه 1

نویسنده : دکتر ابراهیم قیامتی یزدی دسته بندی : علوم پایه
500,000 ریال
کتاب های فنی و مهندسی

ماشین های الکتریکی مخصوص

تدوین و گردآوری : محمد علی شمسی نژاد دسته بندی : فنی و مهندسی
300,000 ریال

مبدل های الکترونیک قدرت پیشرفته

مترجم : محمد علی شمسی نژاد - محمد فراهانی - حامد زارعی دسته بندی : فنی و مهندسی
700,000 ریال

الگوریتم های فراابتکاری و کاربرد آن در مدیریت منابع آب

نویسنده : محمد جواد زینلی ، دکتر ابوالفضل اکبرپور ، ام البنی محمدرضا پور دسته بندی : فنی و مهندسی
500,000 ریال

یادگیری ماشین با پایتون

مترجم : مهندس امیر کیوان شفیعی دسته بندی : فنی و مهندسی
600,000 ریال
کتاب های کشاورزی

حفاظت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی

نویسنده : عباس خاشعی سیوکی- اکرم دیمی نیت- محمد ناظری تهرودی- دسته بندی : کشاورزی
600,000 ریال

مبانی زراعت در کشاورزی پایدار

مترجم : مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانی - سهیل پارسا دسته بندی : کشاورزی
800,000 ریال
دانلود آموزش های کاربردی
راه های ارتباطی نشانی : بیرجند , دانشگاه بیرجند , مدیریت پژوهشی دانشگاه پست الکترونیکی : entesharat@birjand.ac.ir تلفن : 31021123-056 فکس : 32202143 دورنگار : 056-32202517 کد پستی : 97175/615