دسته بندی کتب دانشگاهی
تازه های نشر

MATLAB و کاربرد آن در منابع آب

نویسنده : دکتر محسن پور رضا بیلندی دسته بندی : کشاورزی
450,000 ریال

شیمی تجزیه 1

نویسنده : دکتر ابراهیم قیامتی یزدی دسته بندی : علوم پایه
500,000 ریال

روش های نوین تحلیل داده های ژئوشیمی اکتشافی

نویسنده : دکتر احمد آریافر و مجید کیخای حسین پور دسته بندی : فنی و مهندسی
185,000 ریال

مبانی چشم انداز کیهانی

مترجم : دکتر کاظم نفیسی دسته بندی : علوم پایه
500,000 ریال
کتاب های علوم انسانی و هنر

تدریس اثر بخش و اثر بخشی تدریس

نویسنده : دکتر هادی پورشافعی، لیلا طالب زاده، ناهید آرین دسته بندی : علوم انسانی و هنر
220,000 ریال

نظریه ها و دیدگاه های یادگیری

نویسنده : دکتر هادی پورشافعی، لیلا طالب زاده، ناهید آرین دسته بندی : علوم انسانی و هنر
200,000 ریال

نظریه ها و الگوهای آموزش و تدریس ماهیت و کاربرد

نویسنده : دکتر هادی پورشافعی، لیلا طالب زاده، ناهید آرین دسته بندی : علوم انسانی و هنر
240,000 ریال

رژیم غذایی پروتئینی برای فعالیت های ورزشی مقاومتی

مترجم : دکتر محمد اسماعیل افضل پور، دکتر حسین طاهری چادر نشین، شیلا نایبی فر دسته بندی : علوم انسانی و هنر
160,000 ریال
کتاب های علوم پایه

شیمی تجزیه 1

نویسنده : دکتر ابراهیم قیامتی یزدی دسته بندی : علوم پایه
500,000 ریال

مبانی چشم انداز کیهانی

مترجم : دکتر کاظم نفیسی دسته بندی : علوم پایه
500,000 ریال

مبانی تصمیم گیری چند معیاره

نویسنده : دکتر نسیم نصرآبادی دسته بندی : علوم پایه
160,000 ریال

شیمی صنعتی 1

نویسنده : مهندس سعید آقاجانی دسته بندی : علوم پایه
300,000 ریال
کتاب های فنی و مهندسی

روش های نوین تحلیل داده های ژئوشیمی اکتشافی

نویسنده : دکتر احمد آریافر و مجید کیخای حسین پور دسته بندی : فنی و مهندسی
185,000 ریال

بهینه سازی مهندسی با استفاده از نرم افزار MATLAB

تدوین و گردآوری : دکتر جواد زراعتکار مقدم و دکتر حمید فرخی دسته بندی : فنی و مهندسی
150,000 ریال

مبانی پیل های سوختی

مترجم : دکتر حسن حسن زاده، مهندس محمد علی فرزاد دسته بندی : فنی و مهندسی
220,000 ریال

طراحی آموزش های مبتنی بر وب

نویسنده : دکتر محمد علی رستمی نژاد،دکتر اسماعیل زارعی زوارکی، دکتر ناصر مزینی دسته بندی : فنی و مهندسی
210,000 ریال
کتاب های کشاورزی

MATLAB و کاربرد آن در منابع آب

نویسنده : دکتر محسن پور رضا بیلندی دسته بندی : کشاورزی
450,000 ریال

تحلیل خشکی رودخانه با استفاده از سری های زمانی

نویسنده : دکتر یوسف رمضانی محمد ناظری تهرودی دسته بندی : کشاورزی
170,000 ریال

گوشت شتر و فرآورده های آن

مترجم : دکتر محمد حسن فتحی نسری دسته بندی : کشاورزی
340,000 ریال

آبیاری و مهندسی برقابی

مترجم : دکتر علی شهیدی دسته بندی : کشاورزی
400,000 ریال
دانلود آموزش های کاربردی
راه های ارتباطی نشانی : بیرجند , دانشگاه بیرجند , مدیریت پژوهشی دانشگاه پست الکترونیکی : entesharat@birjand.ac.ir تلفن : ( داخلی 306 ) 51-32202049-056 دورنگار : 056-32202517 کد پستی : 97175/615