تماس باما

روش های تماس با ما :

نشانی : بیرجند , دانشگاه بیرجند , مدیریت پژوهشی دانشگاه

  • پست الکترونیکی: entesharat@birjand.ac.ir
  •  تلفن: ( داخلی 306 ) 51-32202049-056
  • دورنگار: 32202517-056
  • ساعات کاری: 7 تا 15
  •  کد پستی: 9717434765
8:39 ق.ظ
دانلود آموزش های کاربردی
راه های ارتباطی نشانی : بیرجند , دانشگاه بیرجند , مدیریت پژوهشی دانشگاه پست الکترونیکی : entesharat@birjand.ac.ir تلفن : 31021123-056 فکس : 32202143 دورنگار : 056-32202517 کد پستی : 97175/615