نمایش 1–12 از 26 نتیجه

نظریه رسته ها

650,000 ریال

نظریه رسته ها

650,000 ریال

انشعاب هموکلینیکی میدان های برداری همیلتونی

400,000 ریال

انشعاب هموکلینیکی میدان های برداری همیلتونی

400,000 ریال

حاملهای تحویل داروی مبتنی بر نانو مواد مؤثر در درمان سرطان

250,000 ریال

حاملهای تحویل داروی مبتنی بر نانو مواد مؤثر در درمان سرطان

250,000 ریال

مبانی چشم انداز کیهانی (جلد دوم)

مبانی چشم انداز کیهانی (جلد دوم)

500,000 ریال

شیمی تجزیه 1

شیمی تجزیه 1

500,000 ریال

مبانی چشم انداز کیهانی

مبانی چشم انداز کیهانی (جلد اول)- نسخه چاپی

500,000 ریال