نمایش 1–12 از 27 نتیجه

مبانی یادگیری ماشین برای تحلیل پیشگویانه داده ها

1,100,000 ریال

مقدمه ای بر مخابرات MIMO

700,000 ریال

مقدمه ای بر مخابرات MIMO

700,000 ریال

مبانی کاربردی استفاده از پردازنده گرافیکی برای محاسبات عددی در علوم مهندسی

مبانی کاربردی استفاده از پردازنده گرافیکی برای محاسبات عددی در علوم مهندسی

450,000 ریال

مقدمه ای بر مدلسازی جریان آب زیرزمینی

450,000 ریال

مقدمه ای بر مدلسازی جریان آب زیرزمینی

450,000 ریال

ماشین های الکتریکی مخصوص

300,000 ریال

ماشین های الکتریکی مخصوص

300,000 ریال

مبدل های الکترونیک قدرت پیشرفته

700,000 ریال

مبدل های الکترونیک قدرت پیشرفته

700,000 ریال

الگوریتم های فراابتکاری و کاربرد آن در مدیریت منابع آب