بهینه سازی مهندسی با استفاده از نرم افزار MATLAB
دسته بندی :
فنی و مهندسی
تدوین و گردآوری :
دکتر جواد زراعتکار مقدم و دکتر حمید فرخی
قیمت نسخه چاپی
150,000 ریال
1
+ -
۰
408
16
اشتراک گذاری :
توضیحات
مشخصات کتاب
نظرات
تاریخ انتشار :
1396
تدوین و گردآوری :
دکتر جواد زراعتکار مقدم و دکتر حمید فرخی
محصولات مشابه
دانلود آموزش های کاربردی
راه های ارتباطی نشانی : بیرجند , دانشگاه بیرجند , مدیریت پژوهشی دانشگاه پست الکترونیکی : entesharat@birjand.ac.ir تلفن : 31021123-056 فکس : 32202143 دورنگار : 056-32202517 کد پستی : 97175/615