روابط انسانی در سازمان های آموزشی
دسته بندی :
علوم انسانی و هنر
نویسنده :
دکتر هادی پور شافعی
قیمت نسخه چاپی
400,000 ریال
1
+ -
۰
476
16
اشتراک گذاری :
توضیحات
مشخصات کتاب
نظرات

روابــط انسانی در سازمان­های آموزشی

دکتر هادی پورشافعی

هر چند توجه به انسان و کیفیت روابط با انسان و ارتباط انساني از آغاز آفرينش انسان وجود داشته است، لیکن هنر و دانش کارکردن با افراد در محيط كار و سازمان سابقه‌اي كوتاه دارد. بطوری­که هنوز بسياري از حساس‌ترين مشكلات ما انسان­ها نه در حيطه‌ «چيزها» (پیشرفت­های مادی) بلكه در قلمرو «انسان‌ها» (روابط انسانی) است. حوادثی که انسان در طی قرون و در ابتدای قرن 21 با آن روبرو است حاکی از اهمیت موضوع و نیاز جدی مدیران به این مهارت است. باید اذعان نمود که «روابط انسانی، علمی است جدید، درباره موضوعی کهن». موضوعی که در سازمان­های آموزشی اهمیتی ویژه دارد.

نظر به ماهیت، کارکرد و وظایف خاص نظام ‌آموزشی و نقش کیفی انسان­ها و تعامل گروهی آنان، توجه به نقش و جایگاه رفیع روابط انسانی به عنوان مهارتی مشترک، مورد نیاز همه سطوح سازمانی و مدیریتی است. دانش، نگرش و مهارت مدیران در توسعه و تعمیق روابط انسانی به­ منزله موضوعی اکتسابی، از اولویت‌های مدیریت سازمانی است. روابط انساني، مظهر وجود و ارزش انسان‌ها است و مدیریت آن، نمادی از توسعه و تعمیق این روابط است.

در این کتاب از منظر مدیریت روابط انسانی، ماهیت سازمان­های آموزشی و مدیریت و رهبری آن، اهمیت، ماهیت، اصول، محتوا و شاخص‌های چندگانه روابط انسانی به‌منزله سرمایه اجتماعی و روان­شناختی در سه بخش و مجموعاً ده فصل بررسی شده است. توجه به روابط بین انسان­ها و مدیریت آن اهمیتی است که در سازمان‌های پیشرو، جایگاه ارزشمندی دارد. این کتاب، فراخوانی دوباره برای نگاه به روابط انسانی در عصر پُر مخاطره امروزی به ویژه سازمان­های آموزشی است.

فهرست کلی کتاب

بخش اول: ماهیت سازمان­های آموزشی

 مدیریت و رهبری آن

مقدمه

فصل 1. ماهیت سازمان و «مدیریت» آموزشی

فصل 2. ماهیت «رهبری» و رهبری در سازمان­های آموزشی

بخش دوم:روابط انسانی

اهمیت، ویژگی­ها و تعاریف

فصل 3. اهمیت و جایگاه روابط انسانی در سازمان­های آموزشی

فصل 4. روابط انسانی در سازمان­های آموزشی (ویژگی­ها و مهارت­های مدیران)

فصل 5. روابط انسانی: تعاریف و برداشت­ها

فصل 6. روابط انسانی به عنوان سرمایه اجتماعی                                        

بخش سوم:روابط انسانی

اهداف، اصول، محتوا و شاخص­ها

فصل 7. اهداف و اصول روابط انسانی

فصل 8. محتواي روابط انسانی

فصل 9. روابط انسانی و شاخص­های آن (1)

فصل 10. روابط انسانی و شاخص­های آن (2)

منابع و مآخذ

این کتاب در  در 405 صفحه توسط انتشارات دانشگاه بیرجند در سال 1397  منتشر شده است.

تاریخ انتشار :
1390, 1397
نویسنده :
دکتر هادی پور شافعی
محصولات مشابه
دانلود آموزش های کاربردی
راه های ارتباطی نشانی : بیرجند- دانشگاه بیرجند - کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دکتر محمد حسن گنجی پست الکترونیکی : entesharat@birjand.ac.ir تلفن : 31022650-056 کد پستی : 9717434765