مبانی پیل های سوختی
دسته بندی :
فنی و مهندسی
مترجم :
دکتر حسن حسن زاده، مهندس محمد علی فرزاد
قیمت نسخه چاپی
220,000 ریال
1
+ -
۰
353
16
اشتراک گذاری :
توضیحات
مشخصات کتاب
نظرات
مترجم :
دکتر حسن حسن زاده، مهندس محمد علی فرزاد
تاریخ انتشار :
1395
محصولات مشابه
دانلود آموزش های کاربردی
راه های ارتباطی نشانی : بیرجند , دانشگاه بیرجند , مدیریت پژوهشی دانشگاه پست الکترونیکی : entesharat@birjand.ac.ir تلفن : 31021123-056 فکس : 32202143 دورنگار : 056-32202517 کد پستی : 97175/615