مبانی چشم انداز کیهانی (جلد دوم)
دسته بندی :
علوم پایه
مترجم :
دکتر کاظم نفیسی
قیمت نسخه چاپی
500,000 ریال
1
+ -
۰
511
16
اشتراک گذاری :
توضیحات
مشخصات کتاب
نظرات
مترجم :
دکتر کاظم نفیسی
تاریخ انتشار :
1398
محصولات مشابه
دانلود آموزش های کاربردی
راه های ارتباطی نشانی : بیرجند , دانشگاه بیرجند , مدیریت پژوهشی دانشگاه پست الکترونیکی : entesharat@birjand.ac.ir تلفن : 31021123-056 فکس : 32202143 دورنگار : 056-32202517 کد پستی : 97175/615