تماس باما

روش های تماس با ما :

نشانی : بیرجند , دانشگاه بیرجند , کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دکتر محمد حسن گنجی

  • پست الکترونیکی: entesharat@birjand.ac.ir
  •  تلفن: 31022650-056
  • ساعات کاری: 7 تا 14:30
  •  کد پستی: 9717434765
8:39 ق.ظ
دانلود آموزش های کاربردی
راه های ارتباطی نشانی : بیرجند- دانشگاه بیرجند - کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دکتر محمد حسن گنجی پست الکترونیکی : entesharat@birjand.ac.ir تلفن : 31022650-056 کد پستی : 9717434765