نمایش 1–12 از 26 نتیجه

نظریه رسته ها

650,000 ریال
فروخته شده:8
باقی مانده:1

نظریه رسته ها

650,000 ریال

انشعاب هموکلینیکی میدان های برداری همیلتونی

400,000 ریال

انشعاب هموکلینیکی میدان های برداری همیلتونی

400,000 ریال

حاملهای تحویل داروی مبتنی بر نانو مواد مؤثر در درمان سرطان

250,000 ریال

حاملهای تحویل داروی مبتنی بر نانو مواد مؤثر در درمان سرطان

250,000 ریال

مبانی چشم انداز کیهانی (جلد دوم)

500,000 ریال

مبانی چشم انداز کیهانی (جلد دوم)

500,000 ریال

شیمی تجزیه 1

500,000 ریال
فروخته شده:2
باقی مانده:17

شیمی تجزیه 1

500,000 ریال
فروخته شده:2
باقی مانده:17

مبانی چشم انداز کیهانی

500,000 ریال

مبانی چشم انداز کیهانی (جلد اول)- نسخه چاپی

500,000 ریال
فروخته شده:5
باقی مانده:14