نمایش 1–24 از 38 نتیجه

تحلیل وابستگی داده ها با استفاده از مفصل های واین

750,000 ریال

گیاه پالایی و غنی سازی زیستی دو روی یک سکه

300,000 ریال

فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغی

850,000 ریال

بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

750,000 ریال

بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

750,000 ریال

مفصل ها و کاربرد آن در هیدرولوژی و منابع آب

850,000 ریال

مفصل ها و کاربرد آن در هیدرولوژی و منابع آب

850,000 ریال

حفاظت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی

600,000 ریال

حفاظت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی

600,000 ریال

مبانی زراعت در کشاورزی پایدار

800,000 ریال

مبانی زراعت در کشاورزی پایدار

800,000 ریال

تحلیل آماری خشکسالی هواشناسی

تحلیل آماری خشکسالی هواشناسی

300,000 ریال

سازه آبی قنات

سازه آبی قنات

350,000 ریال

MATLAB و کاربرد آن در منابع آب

450,000 ریال

تحلیل خشکی رودخانه با استفاده از سری های زمانی

170,000 ریال

تحلیل خشکی رودخانه با استفاده از سری های زمانی – نسخه چاپی

170,000 ریال

گوشت شتر و فرآورده های آن

گوشت شتر و فرآورده های آن -نسخه چاپی

340,000 ریال

آبیاری و مهندسی برقابی

400,000 ریال

آبیاری و مهندسی برقابی – نسخه چاپی

400,000 ریال

راهنمای کاربران نرم افزارWinSRFR 4.1

راهنمای کاربران نرم افزارWinSRFR 4.1 – نسخه چاپی

150,000 ریال