نمایش 1–12 از 45 نتیجه

طراحی ، بهینه سازی و تحلیل آزمایش ها

1,200,000 ریال

تحلیل چند متغیره وقایع هیدرولوژیک با استفاده از توابع مفصل

1,800,000 ریال

تغییر اقلیم و منابع آب

1,950,000 ریال

نانو زراعت

1,000,000 ریال

عناب میوه فراسودمند

750,000 ریال
فروخته شده:21
باقی مانده:6

تحلیل آماری سری های زمانی در منابع آب

750,000 ریال
فروخته شده:22
باقی مانده:6

اصول بهبود گیاه زراعی

1,000,000 ریال
فروخته شده:8
باقی مانده:21

اثرات تغذیه علوفه بر شیر

800,000 ریال
فروخته شده:16
باقی مانده:13

تحلیل وابستگی داده ها با استفاده از مفصل های واین

750,000 ریال

گیاه پالایی و غنی سازی زیستی دو روی یک سکه

300,000 ریال
فروخته شده:20
باقی مانده:3

فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغی

850,000 ریال
فروخته شده:6
باقی مانده:8

بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

750,000 ریال
فروخته شده:1
باقی مانده:4