نمایش 25–36 از 45 نتیجه

تحلیل خشکی رودخانه با استفاده از سری های زمانی

170,000 ریال
فروخته شده:0
باقی مانده:2

تحلیل خشکی رودخانه با استفاده از سری های زمانی – نسخه چاپی

170,000 ریال

گوشت شتر و فرآورده های آن

340,000 ریال

گوشت شتر و فرآورده های آن -نسخه چاپی

340,000 ریال

آبیاری و مهندسی برقابی

400,000 ریال

راهنمای کاربران نرم افزارWinSRFR 4.1

150,000 ریال
فروخته شده:0
باقی مانده:4

راهنمای کاربران نرم افزارWinSRFR 4.1 – نسخه چاپی

150,000 ریال
فروخته شده:0
باقی مانده:4

بیماری های مرتبط با سلامتی دستگاه گوارش طیور

148,000 ریال

بیماری های مرتبط با سلامتی دستگاه گوارش طیور- نسخه چاپی

148,000 ریال
فروخته شده:1
باقی مانده:9

توابع تولید گیاهی در مناطق خشک

80,000 ریال

توابع تولید گیاهی در مناطق خشک-نسخه چاپی

80,000 ریال

زئولیت ها معرفی، خواص و کاربرد آن

70,000 ریال