بهینه سازی مهندسی با استفاده از نرم افزار MATLAB
دسته بندی :
فنی و مهندسی
تدوین و گردآوری :
دکتر جواد زراعتکار مقدم و دکتر حمید فرخی
قیمت نسخه چاپی
150,000 ریال
1
+ -
۰
992
16
اشتراک گذاری :
توضیحات
مشخصات کتاب
نظرات
تاریخ انتشار :
1396
تدوین و گردآوری :
دکتر جواد زراعتکار مقدم و دکتر حمید فرخی
دانلود آموزش های کاربردی
راه های ارتباطی نشانی : بیرجند- دانشگاه بیرجند - کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دکتر محمد حسن گنجی پست الکترونیکی : entesharat@birjand.ac.ir تلفن : 31022650-056 کد پستی : 9717434765