تکامل گیاهی و خاستگاه گونه های زراعی-نسخه چاپی
دسته بندی :
کشاورزی
مترجم :
دکتر مجید جامی الاحمدی، دکتر علی ایزانلو، دکتر علیرضا کوچکی
۰
142
16
اشتراک گذاری :
توضیحات
مشخصات کتاب
نظرات
مترجم :
دکتر مجید جامی الاحمدی، دکتر علی ایزانلو، دکتر علیرضا کوچکی
تاریخ انتشار :
1393
دانلود آموزش های کاربردی
راه های ارتباطی نشانی : بیرجند- دانشگاه بیرجند - کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دکتر محمد حسن گنجی پست الکترونیکی : entesharat@birjand.ac.ir تلفن : 31022650-056 کد پستی : 9717434765