مكان گيرنده
مبانی کاربردی استفاده از پردازنده گرافیکی برای محاسبات عددی در علوم مهندسی
دسته بندی :
فنی و مهندسی
...
۰
89
16
اشتراک گذاری :
توضیحات
مشخصات کتاب
نظرات