نظریه ها و الگوهای آموزش و تدریس ماهیت و کاربرد
دسته بندی :
علوم انسانی و هنر
نویسنده :
دکتر هادی پورشافعی، لیلا طالب زاده، ناهید آرین
قیمت نسخه چاپی
240,000 ریال
1
+ -
۰
3149
16
اشتراک گذاری :
توضیحات
مشخصات کتاب
نظرات
نظریه‌‌ها و الگوهای ‌‌آموزش و ‌‌تدریس ماهیت وکاربرد دکتر هادی پورشافعی، لیلا طالب زاده، ناهید آرین تدریس، مبانی، اصول و یافته­ های علمی دارد که باید فرا گرفته شود. تجربه شخصی و دریافت­های فردی کافی نیست. تدریس یک حرفه است و باید حرفه‌ای با آن برخورد شود، لذا توسعه دانشِ آموزش و تدریس و آگاهی از بنیان­های نظری آن، نیازمند شناخت کافی از مبانی علمی آن اعم از «نظریه­ ها» و «الگوها» است. بدون آگاهی و فهم عمیق از نظریه­ها و الگوهای یادگیری و تدریس، معلّمان قادر به شناخت مؤلفه­ها و عوامل تدریس و تأثیرگذاری برفرایند یاددهی- یادگیری و در نتیجه فراگیران نخواهند بود. شناخت «نظریه­ ها» و «الگوهای» آموزش، فهم و درک آن و استفاده خلاقانه از آن در موقعیت­های یادگیری، بستری برای عمل و اقدام مؤثر است. آموزش و تدریس مؤثر بیش از هر اقدامی مبتنی بر نظریه است، ذهن باید به برداشت­های تازه بیندیشد، برداشت­های فردی و بی­نیاز از نظریه­ ها می­تواند از کیفیت تدریس و  درنتیجه یادگیری به­کاهد. نظر به اهمیت نظریه و الگو در این کتاب چهار«نظریه­ ی آموزش» و نیز خانواده «الگوهای تدریس» در چهار دسته معرفی، بررسی وکاربردهای آن بیان شده است. فهرست کلی کتاب: بخش اول:  ماهیت و انواع نظریه‌های آموزش فصل1. تعریف و انواع نظریه‌های آموزش فصل2. نظریه آموزشی بلوم فصل3. نظریه آموزشی دیوید آزوبل فصل4. نظریه آموزشی رابرت گانیه فصل5. نظریه آموزشی جروم برونر بخش دوم:   ماهیت و انواع الگوهای تدریس فصل6. ماهیت، تعاریف و انواع الگوهای تدریس فصل7. الگوی پردازش اطلاعات (خبرپردازی) فصل8. الگوی تدریس مبتنی ‌بر نظام‌‌های رفتاری فصل9. الگوی اجتماعی فصل10. الگوی فردی (انسان‌‌گرا)

این کتاب در  در 313 صفحه توسط انتشارات دانشگاه بیرجند در سال 1395  منتشر شده است.

نویسنده :
دکتر هادی پورشافعی، لیلا طالب زاده، ناهید آرین
تاریخ انتشار :
1395
دانلود آموزش های کاربردی
راه های ارتباطی نشانی : بیرجند- دانشگاه بیرجند - کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دکتر محمد حسن گنجی پست الکترونیکی : entesharat@birjand.ac.ir تلفن : 31022650-056 کد پستی : 9717434765