نمایش 1–12 از 128 نتیجه

نگاهی به دوره نوجوانی (کاربردهایی در آموزش متوسطه)

750,000 ریال

مبانی یادگیری ماشین برای تحلیل پیشگویانه داده ها

1,100,000 ریال

تحلیل وابستگی داده ها با استفاده از مفصل های واین

750,000 ریال

یادگیری غیر رسمی در شبکه های اجتماعی

550,000 ریال

برنامه های تمرین در خانه ویژه توانبخشی آسیب های اسکلتی- عضلانی و ورزشی

750,000 ریال

گیاه پالایی و غنی سازی زیستی دو روی یک سکه

300,000 ریال

فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغی

850,000 ریال

بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

750,000 ریال

بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

750,000 ریال

نظریه رسته ها

650,000 ریال

نظریه رسته ها

650,000 ریال

مبانی معرفت شناسی

550,000 ریال