نمایش 1–12 از 143 نتیجه

طراحی ، بهینه سازی و تحلیل آزمایش ها

1,200,000 ریال

آناتومی و حرکت شناسی بالینی جلد (2)

2,200,000 ریال

آناتومی و حرکت شناسی بالینی جلد (1)

2,300,000 ریال

طراحی و نظارت نقشه برداری در ساختمان

850,000 ریال

تحلیل چند متغیره وقایع هیدرولوژیک با استفاده از توابع مفصل

1,800,000 ریال

تغییر اقلیم و منابع آب

1,950,000 ریال

اندیشه ادبی عرب (ساختارها و نظام ها )

900,000 ریال

نانو زراعت

1,000,000 ریال

روش های نوین در مدیریت آب زیر زمینی

1,050,000 ریال

مفاهیم و مبانی کاربردی آسایش حرارتی

1,150,000 ریال

عناب میوه فراسودمند

750,000 ریال
فروخته شده:21
باقی مانده:6

تحلیل آماری سری های زمانی در منابع آب

750,000 ریال
فروخته شده:22
باقی مانده:6