حفاظت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی
دسته بندی :
کشاورزی
نویسنده :
عباس خاشعی سیوکی- اکرم دیمی نیت- محمد ناظری تهرودی-
قیمت نسخه چاپی
600,000 ریال
1
+ -
۰
523
16
اشتراک گذاری :
توضیحات
مشخصات کتاب
نظرات
آبهای زیرزمینی به عنوان منبع بالقوه تأمین آب مورد استفاده جوامع انسانی قرار گرفته و سبب ایجاد امنیت اقتصادی میشوند. بسیاری از آبخوانهای قدیمی که جهت تهیه و تولید منابع آب شهری توسط مسئولین مورد استفاده قرار میگیرند به لحاظ مسائل حفاظت از آلودگی مورد توجه کافی قرار نگرفته و این امر سبب کاهش تدریجی کیفیت آب این آبخوانها شده است. امروزه با توجه به رشد روزافزون آلودگیهای سطحی و زیرزمینی توجه به مسئله آلودگی آبخوانها و ارائه راهکارهای حفاظت منابع تأمین کننده و انجام اقدامات عملی برای حفاظت کیفیت آبهای زیرزمینی از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. لذا هدف اصلی و اولیه در تهیه این کتاب انجام تالشهای اولیه برای نشان دادن سطح ضرورت توجه بیشتر مسئولین و اولیای امر به حفاظت آبهای زیرزمینی میباشد. همچنین این کتاب تأکید زیادی بر روی ارزیابی مخاطره آلودگی آبهای زیرزمینی و اقدامات حفاظتی به عنوان بخش مهمی از عملکردهای زیست محیطی دارد. چنین ارزیابی هایی باید به درک درستی از اقدامات اولویت دار مورد نیاز مسئولین صنعت آب، اولیای امر و مسئولین محیط زیست برای حفاظت آبهای زیرزمینی از جنبه اجتناب از ایجاد آلودگی در آینده و کاهش تهدیدهای موجود در اثر فعالیتهای آلودگی منتهی شود. نتایج این کتاب عمدتاً نتیجه تحقیقات چندین ساله در قالب طرحهای تحقیقاتی، پایان نامه و مقالات متعدد چاپ شده در مجالت و گردهمایی های علمی میباشد و تالش شده است که روشهای طراحی و بهینه نمودن شبکه های پایش کمی و کیفی آبهای زیرزمینی و روشهای سنجش پتانسیل های آلودگی آبخوانها ارائه گردد. شایان ذکر است نتایج ارائه شده در کتاب حاضر، حاوی مدلهای جدید و ارتقا یافتهای در علوم و مهندسی آب میباشد که عمدتا توسط نویسندگان این مجموعه برای اولین بار ارائه شده و یا مدلهای ارتقا یافته قبلی در موضوع آبهای زیرزمینی گسترش یافته است. امید است که با توجه به جای خالی آن در کشورمان مفید واقع شود.
تاریخ انتشار :
1398
مولف :
عباس خاشعی سیوکی - اکرم دیمی نیت - محمد ناظری تهرودی
نویسنده :
عباس خاشعی سیوکی- اکرم دیمی نیت- محمد ناظری تهرودی-
برچسب ها :
دانلود آموزش های کاربردی
راه های ارتباطی نشانی : بیرجند- دانشگاه بیرجند - کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دکتر محمد حسن گنجی پست الکترونیکی : entesharat@birjand.ac.ir تلفن : 31022650-056 کد پستی : 9717434765