راهنمای کاربران نرم افزارWinSRFR 4.1
دسته بندی :
کشاورزی
مترجم :
دکتر عباس خاشعی سیوکی، مهندس شهلا مرادی کشکولی
قیمت نسخه چاپی
150,000 ریال
1
+ -
۰
419
16
اشتراک گذاری :
توضیحات
مشخصات کتاب
نظرات
نرم افزار WinSRFRیک بسته نرم­ افزاری جهت تحلیل و آنالیز رفتارهای هیدرولیکی سیستمهای آبیاری سطحی می­باشد. این نرم افزار متشکل از چهار مولفه و جزء متمایز شامل موارد ذیل است: الف)ابزاری جهت شبیه سازی جریان غیر یکنواختکه می­توان به کمک آن جریانهای سطحی و زیر­سطحی آب برای یک هندسه سیستمی شناخته شده، نفوذ و وضعیت زبری و شرایط مرزی، پیش­بینی نمود ب) ابزاری برای ارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری و تخمینی از نفوذ و وضعیت زبری برای داده ­های اندازه­گیری شده در مزرعه ج)ابزاری برای طراحی سیستم­های آبیارید)ابزاری برای بهینه ­سازی عملکرد سیستم­های آبیاری موجود. این نرم افزار جهت استفاده­های کاربردی و تحقیقاتی توسعه وگسترش یافته بود. نرم افزار WINSRFR نسخه 4.1 درواقع بازسازی وبازنگری شده ابزار شبیه سازی(نرم افزار)5 SRFR است. هدف از برنامه نویسی مجدد و بازنگری این ابزار، سهولت در توسعه ظرفیتها شبیه ­سازی در آینده می­باشد. وجود مواردی چون برخی از قابلیتهای شبیه سازی، شبیه­ سازی یک­ بعدی نفوذ توسط معادله گرین آمپت، مدل سازی آبیاری موجی، افزایش ارتباط کاربران و افزایش خروجی­ های عددی و گرافیکی توسط این نرم­ افزار، سبب شکل­گیری نوعی اقبال از سوی کاربران کاربردی آن گردیده است.
مترجم :
دکتر عباس خاشعی سیوکی، مهندس شهلا مرادی کشکولی
تاریخ انتشار :
1395
دانلود آموزش های کاربردی
راه های ارتباطی نشانی : بیرجند- دانشگاه بیرجند - کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دکتر محمد حسن گنجی پست الکترونیکی : entesharat@birjand.ac.ir تلفن : 31022650-056 کد پستی : 9717434765