مبانی پیل های سوختی- نسخه چاپی
دسته بندی :
فنی و مهندسی
مترجم :
دکتر حسن حسن زاده، مهندس محمد علی فرزاد
۰
102
16
اشتراک گذاری :
توضیحات
مشخصات کتاب
نظرات
مترجم :
دکتر حسن حسن زاده، مهندس محمد علی فرزاد
تاریخ انتشار :
1395
دانلود آموزش های کاربردی
راه های ارتباطی نشانی : بیرجند- دانشگاه بیرجند - کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دکتر محمد حسن گنجی پست الکترونیکی : entesharat@birjand.ac.ir تلفن : 31022650-056 کد پستی : 9717434765